English ACE

W tym roku najlepiej poradzili sobie z konkursem English ACE uczniowie klas dwujęzycznych.
W klasie IIIc najlepsze (również w szkole) okazały się Agata Szymkowiak i Emilia Przybył, w klasie IIc Jakub Pluciński oraz Kamil Kaźmierczak, a w klasie Ic Małgorzata Nowak (tak jak w Olimpusie) oraz Wiktoria Lamperska. Gratulujemy!

998596_281287685348625_1456315214_n-tile

Aktywna Edukacja

W piątek – 10 kwietnia 2015 roku w Szkole Podstawowej w Dąbrówce odbyło się spotkanie szkolnych koordynatorów programu Aktywna Edukacja. Poprowadziła je przez p. Monika Szufnarowska, mentorka z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Koordynatorzy dzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami z zakresu wykorzystania narzędzi TIK (technologii informacyjno – komunikacyjnych). Spotkanie miało formę warsztatów i było okazją do wymiany doświadczeń między nauczycielami z powiatu poznańskiego i kościańskiego, uczących w szkole podstawowej i gimnazjum. W spotkaniu wzięła udział p. M. Gryczyńska.

zdjęcie